08/04/2021 08:09:05
Nguồn lực thông tin


     Thư viện Quảng Trị hiện có 15 cán bộ công nhân viên, trong đó 10 người trình độ đại học và trên đại học, 3 người trình độ trung cấp. Thư viện được bố trí thành 3 phòng công tác: Phòng Nghiệp vụ, phòng Phục vụ bạn đọc (phòng mượn, phòng đọc sách báo tại chỗ, phòng đọc thiếu nhi) và phòng Tổ chức hành chính.

     Vốn sách báo tài liệu hiện có tính đến ngày 30/9/2002 là 62952 bản sách, 180 loại báo và tạp chí. Hàng năm bổ sung khoảng 1812 bản, trong đó có 650 bản sách thiếu nhi. Số thẻ cấp năm 2001 và 9 tháng đầu năm 2002 là 1598 thẻ. Hàng ngày, thư viện đón tiếp hàng trăm lượt bạn đọc. Số sách luân chuyển là 153216 lượt/năm.

      Để phục vụ tốt hơn nhu cầu tìm kiếm thông tin cho bạn đọc, trong năm 2001 và 9 tháng đầu năm 2002 Thư viện đã nhập được 2750 biểu ghi. Hàng năm, thư viện còn tài trợ cho 7 huyện thị trên 1400 bản sách (trị giá 35 triệu đồng). Kinh phí cho hoạt đồng hàng năm từ 200 đến 280 triệu đồng, trong đó kinh phí bổ sung sách báo từ 50 đến 74 triệu đồng/năm.


Tác giả bài viết: CBTV

Nguồn tin: Thư viện Quảng Trị