02/04/2021 16:44:35
QUY ĐỊNH CẤP THẺ THƯ VIỆN


I - Đối tượng cấp thẻ:

1. Thẻ đọc: Tất cả các cá nhân đang sinh sống, học tập, nghiên cứu, làm việc tại tỉnh Quảng Trị đều được cấp thẻ đọc.
     (Thẻ Đọc sử dụng tại các phòng: Đọc; Báo - tạp chí)

2. Thẻ mượn - Đa phương tiện:

 •  Bạn đọc có hộ khẩu thường trú tại Tỉnh Quảng Trị;
 • Bạn đọc là người trong và ngoài tỉnh đang sinh sống, làm việc, học tập tại Tỉnh Quảng Trị với khoảng thời gian còn lại từ một năm trở lên.

     (Thẻ Mượn - Đa phương tiện sử dụng tại các phòng: Mượn, Đọc, Báo-tạp chí; Đa phương tiện).

3. Thẻ Thiếu nhi - Đa phương tiện:

 • Học sinh từ lớp: 1-8, riêng học sinh lớp 9 được làm thẻ Mượn-Đa phương tiện hoặc thẻ đọc.

     (Thẻ Thiếu nhi - Đa phương tiện sử dụng tại các phòng: Đọc Thiếu nhi; Đa phương tiện).

II - Thủ tục cấp thẻ:

 • Đơn cấp thẻ Thư viện: (mẫu do thư viện phát hành)
 • Đối với thẻ Mượn - Đa phương tiện: Bạn đọc không có hộ khẩu thường trú tại Tỉnh Quảng Trị, đơn cấp thẻ có xác nhận của cơ quan, trường học nơi công tác hoặc địa phương nơi thường trú.
 • CMND hoặc giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh;
 • Hai hình thẻ (ảnh màu 3x4)

Thời gian đăng ký thẻ: từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần (trừ chiều thứ 6), lấy thẻ sau 5-10 phút.

III - Phí cấp thẻ:

 1. Thẻ thiếu nhi:                        15.000đ/thẻ/năm
 2. Thẻ người lớn:                      30.000đ/thẻ/năm 
 3. Tiền cược:                             50.000đ

IV - Quy định khác:

1. Hoàn trả tiền cược

 • Thư viện hoàn trả tiền cược khi bạn đọc không có chu cầu sử dụng thư viện.
 • Trường hợp thẻ hết hạn sử dụng sau một năm mà bạn đọc không đến lấy lại tiền cược, số tiền trên sẽ được sử dụng phục vụ cho bạn đọc sau khi trình cấp có thẩm quyền cho phép.

2. Mất thẻ hoặc thẻ hư hỏng cấp lại

 • Phí cấp lại như thẻ mới.

Tác giả bài viết: CBTV

Nguồn tin: Thư viện Quảng Trị