02/04/2021
LỊCH LÀM VIỆC THƯ VIỆN


- Mùa hè: 07h00-11h30 (buổi sáng); 13h30-17h00 (buổi chiều)

- Mùa đông: 07h00-11h30 (buổi sáng); 13h00-16h30 (buổi chiều)


Tác giả bài viết: Thư viện Quảng Trị