22/04/2021
HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU THƯ VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ


Trên trang Cổng thư viện mở TRA CỨU xuất hiện Giao diện tra cứu như trên

1. Mục Nhan đề: Gõ tên sách cần tìm

Ví dụ cần tìm sách: Bán hàng trên Amazon từ A-Z

  • Trong mục Nhan đề gõ "Bán hàng trên Amazon từ A-Z"
  • Nếu không nhớ được cụ thể tên sách, độc giả có thể gõ từ hoặc cụm từ có trong nhan để tra cứu.

Ví dụ: Độc giả không nhớ cụ thể tên sách trên thì gõ: “Amazon” trong mục Nhan đề phần mềm sẽ đưa ra danh mục sách có chứa cụm từ “Amazon” (mặc định 15 kết quả/trang). Độc giả tìm đến tên sách cần tìm và Chọn “Chi tiết” thông tin để mượn sách.

2. Mục tác giả: Gõ tên tác giả cần tìm

Ví dụ cần tìm tác giả: Tố Hữu

      Trong mục Tác giả gõ “Tố Hữu” phần mềm sẽ đưa ra danh sách tài liệu có tác giả là Tố Hữu. Độc giả tìm đến tên sách cần tìm.

3. Mục Nhà xuất bản: gõ tên Nhà xuất bản cần tìm

Ví dụ cần tìm Nhà xuất bản: Kim Đồng

      Trong mục Nhà xuất bản gõ “Kim Đồng” phần mềm sẽ đưa ra danh sách tài liệu có Nhà xuất bản là Kim Đồng. Độc giả tìm đến tên sách cần tìm.

4. Mục Năm xuất bản: gõ tên Năm xuất bản cần tìm

Ví dụ cần tìm Năm xuất bản: 2010

        Trong mục Năm xuất bản gõ “2010” phần mềm sẽ đưa ra danh sách tài liệu có Năm xuất bản là 2010. Độc giả tìm đến tên sách cần tìm.

5. Tra cứu, đăng ký làm thẻ, mượn sách trên điện thoại thông minh:

Trên điện thoại chạy hệ điều hành iOS hoặc Android: Vào mục ứng dụng App Store hoặc CH Play, gõ tìm kiếm phần mềm EFY-eLIB, tải về cài đặt.

mở ứng dụng vừa cài đặt lên và thao tác như tìm kiếm trên máy tính.

***Lưu ý:

  • Bạn đọc có thể tìm kiếm tài liệu ở nhà hay bất cứ đâu có internet bằng cách truy cập địa chỉ http://thuvien.quangtri.gov.vn/ vào mục Tra cứu
  • Mọi vướng mắc độc giả liên hệ trực tiếp với Thủ thư Thư viện tỉnh Quảng Trị hoặc:

              - Email: canhtvqt@gmail.com

              - Điện thoại: 023 3352 2055


Tác giả bài viết: CBTV

Nguồn tin: Thư viện Quảng Trị