30/08/2021
SỰ RA ĐỜI CỦA BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

  Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Bản Tuyên ngôn độc lập thể hiện rõ ý chí hoà bình và quyết tâm sắt đá của nhân dân ta trong công cuộc bảo vệ nền độc lập vừa mới giành được. Nó không chỉ có ý nghĩa đối với nền độc lập dân tộc Việt Nam, mà còn là sự mở đầu kỷ nguyên độc lập, tự do của các dân tộc thuộc địa, bị áp bức trên toàn thế giới. Chứa đựng những lý luận chặt chẽ, sắc bén và những dẫn chứng hùng hồn có sức thuyết phục cao, sự ra đời của bản Tuyên ngôn độc lập là kết quả của một quá trình trăn trở, suy ngẫm và từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Vì thế, bản tuyên ngôn độc lập có những giá trị nhất định về mặt lý luận cũng như trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam hiện nay.

File not found

  Cuốn sách “Sự ra đời của bản Tuyên ngôn độc lập” do Vũ Kim Yến sưu tầm và biên soạn. Sách được Nhà xuất bản Văn hoá - Thông tin xuất bản năm 2015, dày 195 trang.

Nội dung cuốn sách gồm có 3 chương:

Chương một: Chủ Tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập.

Chương hai: Những câu chuyện kể, những hồi ức về sự kiện Chủ Tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập.

Chương ba: Tuyên ngôn độc lập năm 1945 ý nghĩa, giá trị và sự trường tồn.

      Cuốn sách: Sự ra đời của bản Tuyên ngôn độc lập không chỉ giới thiệu với bạn đọc về quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn độc lập, những câu chuyện kể, những hồi ức về các sự kiện lịch sử hào hùng đó của dân tộc, mà còn cung cấp những bài viết, bài nghiên cứu có giá trị về ý nghĩa và sức sống trường tồn của bản Tuyên ngôn độc lập. Hơn 76 năm đã trôi qua nhưng bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2 - 9 - 1945 vẫn còn vang vọng mãi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Ánh sáng của Tuyên ngôn độc lập đã khơi nguồn sáng tạo và soi sáng con đường cách mạng Việt Nam hướng lên tầm cao mới trong sự nghiệp xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Thư viện Tỉnh xin giới thiệu cuốn sách đến với bạn đọc.

Ký hiệu môn loại: 959.704/S550R

Số ĐKCB: KDL. 012175


Tác giả bài viết: CTBĐ

Nguồn tin: Thư viện tỉnh Quảng Trị