26/05/2021
Internet và sự tác động đến văn hóa Việt Nam

Internet là một trong những phát kiến vĩ đại nhất của nhân loại trong thế kỷ XX và có ảnh hưởng sâu rộng trong thế kỷ XXI, làm thay đổi căn bản phương thức sinh hoạt, học tập, làm việc cũng như vui chơi, giải trí của người dân từ những đô thị hiện đại nhất đến những vùng nông thôn hẻo lánh nhất. Internet giúp cho quá trình truyền đạt thông tin, giao lưu, kết nối giữa các cá nhân, tổ chức,quốc gia trên khắp hành tinh diễn ra cực kỳ nhanh chóng và hiệu quả. Internet cũng góp phần thúc đẩy xu hướng bình đẳng thông tin, tự do ngôn luận và dân chủ hóa trên phạm vi toàn thế giới.

File not found

Cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học – kỹ thuật, công nghệ thông tin, nhu cầu sử dụng mạng Internet trong học tập, làm việc, sinh hoạt, giải trí của người Việt Nam ngày càng tăng cao. Chúng ta không thể phủ nhận vai trò quan trọng của Internet trong đời sống của con người hiện đại. Tuy nhiên, bên cạnh những tác động tích cực, môi trường Internet luôn tiềm ẩn một số tác động tiêu cực. Điều này đòi hỏi chúng ta phải có cách ứng xử phù hợp.

Cuốn sách làm rõ bức tranh toàn cảnh về thực trạng sử dụng các phương tiện truyền thông mới trên nền tảng Internet ở Việt Nam. Sách giúp chúng ta nhận diện, đánh giá những tác động tích cực, tiêu cực của Internet đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc.


Tác giả bài viết: CTBD