24/02/2022
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO THANH NIÊN VIỆT NAM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở thanh niên phải tu dưỡng trên mọi phương diện: đạo đức, lý tưởng cách mạng, rèn luyện ý chí và lòng dũng cảm, chuyên môn nghiệp vụ … xóa bỏ những thói hư, tật xấu và xây dựng những phẩm chất tốt đẹp để xứng đáng là người chủ tương lai của đất nước. 

File not found

Quyển sách “Giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh toàn cầu hoá là tài liệu có giá trị giúp thế hệ  trẻ Việt Nam tự tin, vững vàng, trưởng thành hơn trong nhận thức và hoạt động thực tiễn cách mạng; là kim chỉ nam cho lý tưởng và hành động của lớp lớp thanh niên Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sách do Nguyễn Hữu Toàn, Nguyễn Thị Khương đồng chủ biên, Vũ Thị Thủy, Phạm Thị Huyền. Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên năm 2019. Sách gồm 3 chương

Chương 1. Những vấn đề chung về giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Chương 2. Nội dung giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Chương 3. Một số nguyên tắc và giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022), Thư viện tỉnh Quảng Trị trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách: “ Giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh toàn cầu hóa”.

Ký hiệu môn loại: 172.08309597/ Gi- 108D

Số ĐKCB: KDL. 000313


Tác giả bài viết: CTBĐ

Nguồn tin: TVT