GIỚI THIỆU SÁCH

  Cuốn sách “Sự ra đời của bản Tuyên ngôn độc lập” do Vũ Kim Yến sưu tầm và biên soạn. Sách được Nhà xuất bản Văn hoá - Thông tin xuất bản năm 2015, dày 195 trang.

Nội dung cuốn sách gồm có 3 chương:

Chương một: Chủ Tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập.

Chương hai: Những câu chuyện kể, những hồi ức về sự kiện Chủ Tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập.

Chương ba: Tuyên ngôn độc lập năm 1945 ý nghĩa, giá trị và sự trường tồn.

      Cuốn sách: Sự ra đời của bản Tuyên ngôn độc lập không chỉ giới thiệu với bạn đọc về quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn độc lập, những câu chuyện kể, những hồi ức về các sự kiện lịch sử hào hùng đó của dân tộc, mà còn cung cấp những bài viết, bài nghiên cứu có giá trị về ý nghĩa và sức sống trường tồn của bản Tuyên ngôn độc lập. Hơn 76 năm đã trôi qua nhưng bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2 - 9 - 1945 vẫn còn vang vọng mãi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Ánh sáng của Tuyên ngôn độc lập đã khơi nguồn sáng tạo và soi sáng con đường cách mạng Việt Nam hướng lên tầm cao mới trong sự nghiệp xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Thư viện Tỉnh xin giới thiệu cuốn sách đến với bạn đọc.

Ký hiệu môn loại: 959.704/S550R

Số ĐKCB: KDL. 012175

Cuốn sách là công trình khảo cứu được thực hiện nhân dịp Kỷ niệm 50 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969 – 02/9/2019) của Alain Ruscio, nhà báo, nhà sử học người Pháp, người đã dành phần lớn cuộc đời nghiên cứu về lịch sử chủ nghĩa thực dân Pháp, Đông Dương, Việt Nam và đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nội dung cuốn sách bao quát toàn bộ hành trình sự nghiệp cách mạng của Người theo trình tự thời gian kể từ khi Người đặt chân đến nước Pháp (năm 1919) cho đến khi Người đi xa (02/9/1969) trên cơ sở tổng hợp những bài viết của chính Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tư liệu quý được lưu trữ tại cơ quan lưu trữ của Pháp. Cuốn sách chứa đựng nhiều tư liệu của các nhân vật chính trị và bạn bè viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Từ năm 1957, sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, được sự giáo dục và rèn luyện của Đảng, giai cấp công nhân bắt đầu phát huy vai trò lãnh đạo của mình trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước ở miền Nam và tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc nước ta. Trong hoàn cảnh và điều kiện mới đó của đất nước, sứ mạng lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho đã đòi hỏi mỗi công nhân viên chức một sự giác ngộ sâu sắc về vai trò tiên phong của mình, một ý thức đấy đủ về nhiệm vụ của mình trong công cuộc giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.  

Bước đầu có những soi chiếu truyện về đề tài dân tộc miền núi giai đoạn 1945 - 1975 dưới lý thuyết của phê bình sinh thái đã giúp chúng ta lý giải một cách khách quan, khoa học và tường minh hơn về tính đặc trưng, độc đáo trong mối quan hệ giữa con người vùng cao với tự nhiên để từ đó mà sinh ra những phong tục, lễ hội hướng đến tự nhiên, lấy tự nhiên làm chủ thể cùng trường tồn với thời gian...

Việc xác định đúng đắn ngành mũi nhọn kinh tế và đề ra được các biện pháp, chính sách phù hợp để thúc đẩy phát triển ngành đó là một trong những nhân tố quyết định sự thành công cho việc phát triển quốc gia nói chung, các tỉnh, thành phố nói riêng. Có thể nói, mũi nhọn kinh tế là cốt lõi của việc lựa chọn hướng đi, giải pháp phát triển có hiệu quả nhất của các hệ thống kinh tế. Hiện nay, nhiều địa phương trong cả nước đã và đang xác định các ngành mũi nhọn kinh tế riêng của mình, hầu hết địa phương nào cũng muốn ngành mũi nhọn của mình phải là những ngành công nghệ cao, thâm dụng nhiều vốn và tri thức. Tuy nhiên, chưa có địa phương nào đưa ra được những cơ sở lập luận chặt chẽ cho việc lựa chọn ngành mũi nhọn kinh tế, các tiêu chí cần thiết và phương pháp xác định ngành mũi nhọn kinh tế đúng đắn mà chủ yếu dựa vào phương pháp lấy ý kiến chuyên gia dựa trên phương pháp lợi thế so sánh mang tính định tính và chia cắt hay dựa trên cảm nhận trực giác của các cán bộ có chức năng về tiềm năng, thế mạnh của địa phương mình. Vì thế, việc xác định và phát triển ngành mũi nhọn kinh tế sẽ trở nên không khả thi hoặc nếu có làm được thì phải cần khoản chi phí khổng lồ, hiệu quả thấp.

Để góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc xây dựng và phát triển mũi nhọn kinh tế, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Xác định mũi nhọn kinh tế của thủ đô Hà Nội Sách chuyên khảo (sách chuyên khảo) TS. Vũ Trọng Lâm.

Cuốn sách hệ thống hóa và luận giải những vấn đề lý luận chủ yếu về mũi nhọn kinh tế; trình bày có hệ thống các phương pháp xác định mũi nhọn kinh tế; phân tích vấn đề mũi nhọn kinh tế qua thực tiễn một số quốc gia trên thế giới, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam; đồng thời cuốn sách cũng khảo sát, đánh giá việc lựa chọn và phát triển mũi nhọn kinh tế của thủ đô Hà Nội (một trung tâm lớn và tiêu biểu về kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước); từ đó các tác giả đã đề xuất phương pháp và quy trình xác định mũi nhọn kinh tế chung cho một chủ thể kinh tế của nước ta (quốc gia/tỉnh, thành phố). Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích đối với các nhà nghiên cứu kinh tế, cán bộ lãnh đạo các địa phương, cơ quan quản lý liên quan và tất cả những ai quan tâm đến vấn đề này.

Cuốn sách sẽ bắt đầu bằng việc khảo sát quan niệm của Bác Hồ về chức năng, nhiệm vụ, đối tượng phản ánh và sáng tạo của văn nghệ dể thấy được trong cuộc sổng và hoạt động cách mạng đầy huyền thoại của Người hình thành những nguyên tắc độc đảo, đặc sắc: cuộc song hóa nghệ thuật và nghệ thuật hóa cuộc sống. Hai nguyên tắc này luôn song hành, tương ứng trong mối quan hệ biện chứng thong nhất tuyệt đẹp đã góp phần tạo nên một tâm hồn nghệ sỹ Hồ Chí Minh vừa khác lạ vừa thân quen; vừa bình thường vừa phi thường; vừa phương Đông lại rất phương Tây; truyền thong, co điển mà hiện đại, mới mẻ... Dĩ nhiên những điểu này được co gang chứng minh một cách cụ thế. Nói “cố gắng” vì Hồ Chí Minh là vĩ nhân kiệt xuất, trong lĩnh vực nào Người cũng để lại những dấu ấn đặc biệt, ở phương diện con người nghệ sỹ cũng không là ngoại lệ. Dù tâm huyết đến đâu, cần cù kiên trì đến mẩv chủng tôi cũng khó nói là tìm hiểu một cách trọn vẹn vấn đề, rất cần đến nhiều công trình khác.

Cùng Suy Nghĩ Về Những Ý Niệm Lớn

Cuốn sách này có thể được đọc hoặc như là một tác phẩm dẫn nhập triết học hoặc như một nghiên cứu gợi mở tư duy về các vấn đề triết học có chọn lọc của một bậc thầy trong lãnh vực giáo dục triết học.

Không một nhà triết học đương đại nào thành công trong việc khuyến khích tư tưởng triết học và truyền bá tri thức triết học như Mortimer Adler. Cuốn sách 52 chương này là bản chép lại có chỉnh sửa từ nội dung của chương trình truyền hình kinh điển The Great Ideas [Những ý niệm lớn] do Giáo sư Adler phụ trách.

Tên tuổi của Mortimer Adler sẽ luôn gắn liền với The Great Ideas và The Great Books [Những tác phẩm lớn]. Chính Adler là người đầu tiên hiểu ra rằng có một số giới hạn những ý niệm lớn tạo thành cốt lõi của tư tưởng trong nền văn minh phương Tây và là chìa khóa đi vào cho những tác phẩm lớn.

Dẫn đầu một đội ngũ nghiên cứu lớn tại Viện Nghiên cứu Triết học, Tiến sĩ Adler đã dành tám năm xây dựng một công trình tham khảo mang tên Syntopicon: An Index to The Great Ideas [Tổng đối chiếu: Một bảng dẫn vào những ý niệm lớn], một công trình tổng kết hệ thống và toàn diện cho những ý niệm nền tảng được tìm thấy trong những tác phẩm lớn của thế giới Tây phương. Ban đầu, nhóm của Adler liệt kê khoảng bảy trăm mục từ có thể được đưa vào danh sách các ý niệm lớn, nhưng sau khi nghiên cứu kỹ hơn trong thời gian hai năm, hầu hết những mục từ ấy hóa ra chỉ là những mảnh hoặc bộ phận của những ý niệm bao quát hơn. Chúng được lọc lựa dần dần, để còn lại 102 ý niệm lớn không thể rút gọn và không thể thiếu. Trong những năm sau đó, Tiến sĩ Adler không tìm ra lý do nào để loại bỏ bất kỳ ý nào trong 102 ý niệm trên, và ý niệm về tính bình đẳng còn được thêm vào, nâng con số ấy lên 103.

Cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học – kỹ thuật, công nghệ thông tin, nhu cầu sử dụng mạng Internet trong học tập, làm việc, sinh hoạt, giải trí của người Việt Nam ngày càng tăng cao. Chúng ta không thể phủ nhận vai trò quan trọng của Internet trong đời sống của con người hiện đại. Tuy nhiên, bên cạnh những tác động tích cực, môi trường Internet luôn tiềm ẩn một số tác động tiêu cực. Điều này đòi hỏi chúng ta phải có cách ứng xử phù hợp.

Cuốn sách làm rõ bức tranh toàn cảnh về thực trạng sử dụng các phương tiện truyền thông mới trên nền tảng Internet ở Việt Nam. Sách giúp chúng ta nhận diện, đánh giá những tác động tích cực, tiêu cực của Internet đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc.

Khẳng định tầm vóc, giá trị lịch sử và ý nghĩa hiện thứ trong thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thời kỳ mới và kỷ niệm 50 năm công bố Di chúc của Người, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân Việt Nam xuất bản cuốn sách "Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường cách mạng Việt Nam" của Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. 

Cuốn sách gồm 3 phần:

  • Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - sự kết kinh bản lĩnh và trí tuệ của Người
  • Nửa thế kỷ thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
  • Tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kì mới

Cuốn sách không chỉ là một công trình khoa học nhằm tri ân sâu sắc vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân mà còn góp phần giáo dục chủ nghĩa Mác-Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; góp phần đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Quảng Trị trao quyết định đầu tư “siêu dự án” Trung tâm điện khí 2,3 tỷ USD

Ngày 7-10, UBND tỉnh Quảng Trị, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị đã trao quyết định chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị-Giai đoạn 1 (1.500MW) cho tổ hợp các nhà đầu tư, bao gồm: Tập đoàn T&T, Công ty Cổ phần Năng lượng Hanwha (HANWHA), Tổng Công ty Điện lực Nam Hàn Quốc (KOSPO) và Tổng Công ty khí Hàn Quốc (KOGAS). Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 dự án lên tới gần 54.000 tỷ đồng (hơn 2,3 tỷ USD).

Cán bộ gợi ý 'tiền trà nước' khi phát tiền hỗ trợ

Người dân xã vùng cao Hướng Việt (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) tố cáo việc hỗ trợ tiền phục hóa, cải tạo ruộng đất bị bồi lấp do ảnh hưởng của lũ lụt trong năm 2020 có dấu hiệu không minh bạch. Một số cán bộ còn vòi vĩnh “tiền trà nước”…

Khó xác định tổng số tiền ca sĩ Thủy Tiên trao ở Quảng Trị

Khi về trao tiền cứu trợ sau bão lũ tại Quảng Trị, ca sĩ Thủy Tiên trao cho nhiều người không nằm trong danh sách ban đầu, nên không thể xác định chính xác tổng số tiền cô đã trao tại đây.

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ

Ngày 01/9/2021, tại Thư viện tỉnh Quảng Trị,  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Thư viện tỉnh Quảng Trị.

Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Thư viện tỉnh Quảng Trị

Ngày 01/02/2021 tại Trụ sở Thư viện tỉnh, Sở Nội vụ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Thư viện tỉnh Quảng Trị đối với ông Hồ Ngọc Thiên - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Triệu Phong.

Tập huấn công tác thư viện tại tỉnh Quảng Trị

Vừa qua, ngày 4/12/2020, Thư viện tỉnh Quảng Trị tổ chức lớp tập huấn công tác thư viện cho người làm công tác thư viện trong toàn hệ thống thư viện công cộng và các thư viện trường học trên địa bàn tỉnh. Lớp tập huấn được Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp tham dự và giảng dạy.