Thống kê lượt truy cập
 • Đang truy cập9
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm8
 • Hôm nay363
 • Tháng hiện tại2,834
 • Tổng lượt truy cập139,334

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/04/1907–07/04/2017)

Thứ ba - 12/05/2020 22:56 34 0
1. Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng bí thư Lê Duẩn / Ban tư tưởng – Văn hóa Trung ương. –H. : K.Nxb, 2007. – 303tr. ; 21cmKHML: 3KV1/T103L; VĐC.0224
Cuốn sách gồm có 3 phần: các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền ký niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn; một số bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, các nhà nghiên cứu khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn và quốc tế về Tổng Bí thư Lê Duẩn; trích một số tác phẩm và bài phát biểu của Tổng Bí thư Lê Duẩn.
2. Lê Duẩn tiểu sử . – H. : Chính trị Quốc gia, 2007. – 550tr. ; 21cm
Nội dung cuốn sách thể hiện một cách có hệ thống và sinh động về thân thế, sự nghiệp cách mạng, cũng như những đóng góp to lớn của Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng và xây dựng đất nước trong hơn nửa thế kỷ hào hùng và oanh liệt.
 1. Thư vào Nam / Lê Duẩn. – H. : Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2015. – 439tr. ; 21cm
ĐKCB: KDL.11959
          Thư vào Nam gồm một số thư và điện của đồng chí Lê Duẩn gởi các đồng chí lãnh đạo ở các chiến trường miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Sách cho thấy, đồng chí Lê Duẩn qua thực tiễn chỉ đạo các chiến trường, từ nhận định tình hình đến đề ra chủ trương, biện pháp và phương pháp cách mạng, đã phát triển hết sức phong phú về đường lối chiến tranh cách mạng Việt Nam trong từng thời kỳ. Từ đó nêu lên quyết tâm chiến lược của ta giành thắng lợi quyết định trong các thời cơ có lợi để giành thắng lợi cuối cùng cho cách mạng miền Nam. Thư vào Nam là văn kiện quý giá, góp phần vào tổng kết kinh nghiệm cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc.
 
 1. Đồng chí Lê Duẩn nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam / Học  viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh – Tỉnh ủy Quảng Trị. – H. : Lý luận Chính trị, 2007. – 493tr. ; 24cm
     ĐKCB: VĐC.0216
          Cuốn sách tập hợp các bài viết của các nhà nghiên cứu, các giảng viên, các vị lãnh đạo lão thành cách mạng về đồng chí Lê Duẩn. Thể hiện sự trân trọng của toàn Đảng, toàn dân đối với đồng chí Lê Duẩn – người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội
 
 1. Lê Duẩn và cách mạng Việt Nam. – H. : Chính trị Quốc gia, 2007. –
813tr. ; 24cm
          Cuốn sách chia làm ba phần, gồm 73 bài nói và viết về đồng chí Lê Duẩn, những đánh giá, ghi nhận của các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta, các nhà nghiên cứu khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn…nội dung cuốn sách đã phân tích, minh chứng và khẳng định đồng chí Lê Duẩn là một trong những học trò tiêu biểu, xuất sắc của chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà lãnh đạo lỗi lạc, một nhà chiến lược sáng tạo, một trí tuệ lớn của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX.
 
 1. Lê Duẩn một nhà lãnh đạo lỗi lạc, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam: Hồi ký. – H. : Chính trị Quốc gia, 2002. – 1068tr. ; 24cm
ĐKCB: VĐC.0121
          Nội dung cuốn sách là những bài nói và viết, những chuyện kể, những hồi tưởng, những suy tư của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta, các nhà nghiên cứu, các nhà hoạt động thực tiễn về đồng chí Lê Duẩn…Các bài viết phản ánh sống động và chân thực về tài năng, đức độ và những cống hiến lớn lao về nhiều mặt của đồng chí Lê Duẩn trong quá trình cùng Bộ Chính trị, Ban chấp hành trung ương vận dụng chủ nghĩa Mác-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống chiến đấu, lãnh đạo nhân dân ta giành độc lập tự do, hoàn thành thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước cùng tiến lên Chủ nghĩa xã hội
 1. Tổng bí Thư Lê Duẩn =  Party general secretary Le Duan/ Thông tấn xã Việt Nam. – H. : Thông tấn, 2007. – 211tr. ; 25cm
ĐKCB: VĐC.0227
Ghi lại những hình ảnh chân thực, sinh động về thân thế, sự nghiệp của đồng chí, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, đồng thời bày tỏ sự ghi nhận và tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trước những công lao to lớn, cống hiến xuất sắc về nhiều mặt của đồng chí đối với đất nước và thời đại.
 
 1. Lê Duẩn tuyển tập (1950 – 1965). – H. : Chính trị Quốc gia. – 22cm
Tập 1: 2008. – 1083tr.
ĐKCB: VĐC.0218
Bao gồm các bài viết của đồng chí từ năm 1950 đến năm 1965 - năm Ðảng ta chuẩn bị Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, cũng là năm đánh dấu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã chuyển sang giai đoạn mới đến năm 1965 - 5 năm sau khi Ðảng ta họp Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III và đẩy mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc, cũng là năm đánh dấu sự phá sản chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ ở miền nam. Nổi bật trong tập I là ba tác phẩm lớn: Một số ý kiến về kiểm điểm chính sách của Đảng ta về các dự án, chủ trương của Trung ương (1950); Đề cương cách mạng miền Nam (1956) và báo các chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (1960).
 
 1. Lê Duẩn tuyển tập (1965 – 1975). – H. : Chính trị Quốc gia. – 22cm
Tập 2: 2008. – 1370tr.
ĐKCB: VĐC.00022
Bao gồm những tác phẩm, bài viết, bài nói của đồng chí từ giữa năm 1965
đến giữa năm 1975. Những tác phẩm thời kỳ này đều gắn liền với toàn bộ tiến trình chiến đấu và chiến thắng của nhân dân ta. Đồng thời cho chúng ta thấy rõ ràng, cụ thể và sinh động sự phát triển, hoàn thiện đường lối chiến lược, phương pháp cách mạng của Đảng, cũng như sự chỉ đạo tài tình, linh hoạt của Bộ Chính trị, Ban chấp hành trung ương Đảng và tài năng, phẩm cách của đồng chí Lê Duẩn - một nhà lãnh đạo tầm cỡ.
 
 1.  Lê Duẩn – Trường Chinh hai nhà lý luận xuất sắc của cách mạng Việt Nam / Trần Nhâm. – H.: Chính trị Quốc gia, 2002. – 335tr. ; 21cm
       KHML: 3KV1(092)/L250D
Lê Duẩn và Trường Chinh là những nhà chính trị, nhà chiến lược xuất sắc trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, có những cống hiến quan trọng trong việc xác định đường lối chính trị của Đảng ta trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Cả hai ông đều mang trong mình những phẩm chất cao quý của người chiến sĩ cách mạng, trung thành vô hạn với tư tưởng HCM, với lý tưởng cộng sản, có ý chí kiên cường, thẳng thắn và chân tình với đồng chí, đồng bào, sống trong sáng và giản dị. Mỗi ông có một phong cách riêng, để lại những dấu ấn sâu đậm trong những bước ngoặt, những giai đoạn lịch sử nhất định của dân tộc. Sự nghiệp, công lao và tài năng của mỗi ông đã bổ sung và hoàn thiện quá trình liên tục và thống thất trong tính logic lịch sử của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa nước ta vào kỷ nguyên đổi mới.
Sách gồm 2 phần:
Phần 1: Lê Duẩn với sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
Phần 2: Trường Chinh với sự nghiệp đổi mới đất nước ta.
Bằng nhiều tư liệu và sự kiện phong phú, với cách viết logic, chặt chẽ, cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiểu đầy đủ hơn về tên tuổi, sự nghiệp, những đóng góp to lớn của hai nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta.
 1. Xây dựng nền văn hóa mới con người mới xã hội chủ nghĩa / Lê Duẩn. – H.: Văn hóa, 1977. – 175tr.; 19cm.
ĐKCB: I.8052
Xây dựng nền văn hóa mới và con người mới Việt Nam là một phần quan trọng trong tư duy của Lê Duẩn về cách mạng xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tư duy ấy được nung nấu từ lâu và chính thức trở thành đường lối của Đảng tại Đại hội III (1960) về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đặc biệt là tại Đại hội IV (1976) về xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước. Xây dựng nền văn hóa mới và con người mới, thông qua cách mạng tư tưởng và văn hóa, là một mục tiêu vào hàng cao nhất, cũng là một trong những nhiệm vụ cơ bản nhất của cách mạng xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nó được coi như là 1 trong 10 vấn đề có tính quy luật trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta (phát biểu của đồng chí Lê Duẩn tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ sáu khóa V, tháng 7-1984). Sách tập hợp những tác phẩm từ năm 1960 đến 1976 của đồng chí Lê Duẩn về tư tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói chung, về cách mạng tư tưởng và văn hóa nói riêng, và về xây dựng nền văn hóa mới và con người mới nói cụ thể, đã được trình bày đầy đủ và sáng tỏ trong các văn kiện của Đảng mà chắc rằng mỗi người chúng ta đều có dịp nghiên cứu và cảm nhận. 
 1. Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của chúng ta / Lê Duẩn. – H.: Sự thật, 1981. – 225tr.; 19cm
ĐKCB: I.6224
Cuốn sách gồm những bài viết và phát biểu thể hiện các quan điểm với những luận cứ khoa học vững chắc trong nhiều năm của đồng chí Lê Duẩn về phân tích sâu sắc so sánh lực lượng cùng những nhân tố mới trong sự phát triển của 3 dòng thác cách mạng và lực lượng đấu tranh cho hòa bình. Sức mạnh tổng hợp của các lực lượng cách mạng và hòa bình mạnh hơn hẳn chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động.
 • 13. Tình hình thế giới và nhiệm vụ quốc tế của Đảng ta / Lê Duẩn. – H.: Sự thật, 1975. - 282tr.: chân dung; 19cm
 • ĐKCB: I.8077
 • Gồm một số bài phát biểu của đồng chí Lê Duẩn phân tích tình hình thế giới và những vấn đề của cách mạng thế giới trong những năm gần đây. Qua đó, giúp người đọc hiểu sâu sắc đường lối, chính sách của Đảng, nắm vững các nghị quyết và quan điểm của Đảng, có nhận thức đúng về tình hình và nhiệm vụ quốc tế của Đảng ta.
 • 14. Về xây dựng nền văn hoá mới con người mới xã hội chủ nghĩa / Lê Duẩn. - H. : Sự thật, 1984. - 140tr. : ảnh ch.d. ; 19cm
 • ĐKCB: I.9570
 • Tuyển tập các bài nói và viết chọn lọc của đồng chí Lê Duẩn về cuộc cách mạng tư tưởng và văn hóa, nhận rõ tính tất yếu khách quan và yêu cầu bức bách của việc xây dựng nền văn hoá mới có nội dung XHCN và tính chất dân tộc, về con người Việt Nam làm chủ tập thể, lao động, yêu nước XHCN và tinh thần quốc tế vô sản
15. Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam : tác phẩm chọn lọc/ Lê Duẩn. - H.: Sự thật. - 19cm
Tập 1: 1984. - 654tr.: chân dung
ĐKCB: I.3335
Đánh giá đầy đủ những thành tựu, khuyết điểm và thực trạng kinh tế xã hội của đất nước sau kế hoạch 1976-1980. Phân tích rõ nguyên nhân thắng lợi và khó khăn, vạch ra những nhiệm vụ chiến lược của cách mạng XHCN ở nước ta trong giai đoạn mới (1981-1985) và những năm 1980.
 • 16. Quyết tâm xây dựng Việt Nam thành một nước văn minh, giàu mạnh vươn lên đỉnh cao của thời đại / Lê Duẩn. - H. : Sự thật, 1975. - 21tr. ; 19cm
 • ĐKCB: KCN.123
 • Bài diễn văn được đ/c Lê Duẩn đọc tại cuộc mít tinh trọng thể mừng thắng lợi vĩ đại của cách mạng nước ta, ngày 15.5.1975 ở Hà Nội. Trong bài diễn văn này, đ/c Lê Duẩn đã nêu lên được ý nghĩa và tầm quan trọng của sự đoàn kết toàn Đảng, toàn dân làm nên thắng lợi vẻ vang của dân tộc. Đồng thời, chỉ ra nhiệm vụ mới vô cùng vĩ đại cho toàn dân tộc là “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh; và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”
17. Giai cÊp c«ng nh©n vµ c«ng nghiÖp ho¸ X· héi chñ nghÜa / Lª DuÈn. - XuÊt b¶n lÇn thø 2. - H. : Sù thËt, 1961. - 27tr. ; 19cm
ĐKCB: KCN.115
Thông qua bài phát biểu, đồng chí Lê Duẩn đã nêu lên nhiệm vụ, đường lối cách mạng của nước ta trong giai đoạn mới, đặc biệt nhấn mạnh và phân tích rỏ thêm một số vấn đề về CNH XHCN như quan hệ giữa công nghiệp và nông nghiệp, quan hệ giữa công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ, giữa tích lũy và tiêu dùng, về vai trò và nhiệm vụ của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong công cuộc xây dựng XHCN miền Bắc cũng như trong cuộc đấu tranh cho thống nhất nước nhà.
          18. Vai trß vµ nhiÖm vô phô n÷ ViÖt Nam trong giai ®o¹n míi cña c¸ch m¹ng / Lª DuÈn. - H. : Sù thËt, 1976. - 45tr. ; 19cm
ĐKCB: KCN.116
Cuốn sách này là toàn văn bài nói của đ/c Lê Duẩn tại Đại hội phụ nữ Việt Nam lần thứ 4 (4.3.1974-7.3.1974).  Đây là một văn kiện quan trọng đánh giá vai trò của phụ nữ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng như trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa; đề ra những nhiệm vụ trước mắt của phong trào  phụ nữ nước ta, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân đối với phong trào phụ nữ.
               19. Ph¸t huy th¾ng lîi 40 n¨m qua tiÕn lªn hoµn thµnh nhiÖm vô míi / Lª DuÈn. - H. : Sù thËt, 1970. - 29tr. ; 19cm
ĐKCB: KCN.117
Ph¸t huy th¾ng lîi 40 n¨m qua tiÕn lªn hoµn thµnh nhiÖm vụ mới là diễn văn của đ/c Lê Duẩn đọc tại lễ kỷ niệm trọng thể lần thứ 40 ngày thành lập Đảng. Trong bài diễn văn, ngoài phần ôn lại quá khứ hào hùng của dân tộc, đ/c còn kêu gọi toàn dân và toàn quân ta quyết đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược, viết trọn trang sử đẹp nhất trong lịch sử chống ngoại xâm, đồng thời đồng tâm nhất trí, anh dũng phấn đấu thực hiện điều mong muốn cuối cùng của Bác Hồ cũng như của toàn Đảng, toàn dân ta, là “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới
               20. Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ C«ng nghiÖp ho¸ X· héi chñ nghÜa / Lª DuÈn. - In lÇn thø 2. - H. : Sù thËt, 1978. - 35tr. ; 19cm
ĐKCB: KCN.118
Sách trình bày những phát biểu của TBT Lê Duẩn tại Hội nghị lần thứ 7 cuả Trung ương Đảng về một số vấn đề cơ bản của công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Thông qua bài phát biểu giúp bạn đọc nhận thức được CNH XHCN là một sự chuyển biến cách mạng sâu sắc từ sản xuất thủ công lạc hậu lên sản xuất cơ khí hóa hiện đại, từ sản xuất nhỏ cá thể, phân tán lên sản xuất lớn tập trung và kế hoạch hóa.
               21. MÊy vÊn ®Ò vÒ c¸n bé vµ vÒ tæ chøc trong c¸ch m¹ng X· héi chñ nghÜa / Lª DuÈn. - In lÇn thø 2. - H. : Sù thËt, 1973. - 78tr. ; 19cm
ĐKCB: KCN.119
Trong tác phẩm này, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lê nin, đồng chí Lê Duẩn phân tích sâu sắc và khoa học mối quan hệ qua lại hết sức chặt chẽ, biện chứng giữa cán bộ với tổ chức, giữa cán bộ với phong trào cách mạng của quần chúng. Đồng chí chỉ ra rằng chỉ có hiểu đúng đắn những mối quan hệ này mới có quan điểm đúng trong khi xem xét và giải quyết các vấn đề về cán bộ. Đồng chí còn nêu ra những phương hướng lớn về đào tạo và bồi dưỡng một đội ngũ cán bộ cách mạng, cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo, cán bộ quản lý, đặc biệt là cán bộ khoa học, kỹ thuật, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng.
               22. H·y xøng ®¸ng lµ ®éi qu©n xung kÝch kiªn c­ưêng trªn mÆt trËn chiÕn ®Êu vµ s¶n xuÊt / Lª DuÈn. - H. : Thanh niªn, 1969. - 43tr. ; 19cm
ĐKCB: KCN.120
Sách gồm một số bài phát biểu của đồng chí Lê Duẩn với bộ đội phòng không Hà Nội, với giáo viên trường cấp 2 Quảng An – Từ Liêm – Hà Nội, với dũng sĩ giao thông vận tải thắng Mỹ lần thứ nhất, với học sinh trường trung cấp Công nghiệp rừng Cúc Phương, với đội thanh niên xung phong 55 và đơn vị phòng không bảo vệ ngã ba X Hà Tĩnh…. Nhằm giúp các đồng chí cán bộ, đoàn viên và thanh niên thấm nhuần sâu sắc hơn nữa những lời dạy bảo của Đảng, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu.
               23. Giai ®o¹n míi cña c¸ch m¹ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ®oµn / Lª DuÈn. - H. : Sù thËt, 1974. - 47tr. ; 19cm
ĐKCB: KCN.121
Tại Đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ III, đồng chí Lê Duẩn đã có bài phát biểu rất quan trọng. Đây là tài liệu hướng dẫn tư tưởng và hành động cho giai cấp công nhân và nhân dân ta trong giai đoạn mới của cách mạng.
               24. H·y xøng ®¸ng lµ thanh niªn anh hïng cña d©n téc anh hïng, qu©n ®éi anh hïng / Lª DuÈn, Vâ Nguyªn Gi¸p, Song Hµo. - H. : Qu©n ®éi nh©n d©n, 1966. - 95tr. ; 19cm
ĐKCB: KCN.122
Sách tập hợp những bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước tại Đại hội thanh niên quyết thắng toàn quân lần thứ nhất. Trong các bài nói chuyện, các đồng chí đã nêu lên những vấn đề cơ bản nhất, thiết thực nhất mà mỗi cán bộ, chiến sĩ mỗi một thanh niên trong lực lượng vũ trang nhân dân cần học tập, tu dưỡng, quán triệt và nghiêm chỉnh chấp hành.
               25. Mét vµi ®Æc ®iÓm cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam / Lª DuÈn. - In lÇn thø 3. - H. : Sù thËt, 1967. - 49tr. ; 19cm
Trong quá trình giảng bài ở Trường Lý luận của Đảng và nói chuyện với cán bộ, đồng chí Lê Duẩn đã phát biểu về một số vấn đề rất cơ bản của cách mạng VN. Với cách diễn đạt vô cùng súc tích , đồng chí đã phân tích sâu sắc đặc điểm và thực chất của cuộc cách mạng dân tộc và dân chủ VN, nêu rỏ vai trò và sứ mạng tất yếu lãnh đạo cách mạng của giai cấp công nhân và Đảng của giai cấp công nhân, nêu rỏ cơ cở lịch sử, xã hội, cơ sở lý luận của đường lối mặt trận dân tộc  thống nhất vô cùng đúng đắn của Đảng ta.
ĐKCB: KCN.124
26. DiÔn v¨n cña ®ång chÝ Lª DuÈn, tæng bÝ thư­ Ban chÊp hµnh Trung ư¬ng §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam t¹i lÔ kû niÖm lÇn thø 10 th¾ng lîi hoµn toµn cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü, cøu nư­íc. - H. : Sù thËt, 1985. - 19tr. ; 27cm
ĐKCB: KCL.214
               27. Lª DuÈn vÒ víi miÒn Nam / An B×nh Minh. - H. : Nxb. Kim §ång, 2005. - 111tr. ; 27cm
ĐKCB: KCL.215
Sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, với dự báo thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Thắng lợi ở Điện Biên Phủ mới chỉ là thắng lợi bước đầu, nhân dân ta còn phải chuẩn bị đánh với tên đế quốc lớn hơn Pháp, đó là đế quốc Mỹ. Thấu hiểu tư tưởng của Bác, đồng thời với sự nhạy cảm chính trị, tầm nhìn xa trông rộng và tấm lòng yêu thương, gắn bó với đồng bào Nam Bộ, đồng chí Lê Duẩn đã chủ động đề nghị với Bác Hồ, với Trung ương Đảng được ở lại miền Nam, để cùng chung lưng, đấu cật với nhân dân Nam Bộ trong cuộc chiến đấu dẫu biết rằng sẽ vô cùng gian lao, quyết liệt và lâu dài. Do đó, từ năm 1954 đến năm 1957, đồng chí Lê Duẩn đã thay mặt Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo cách mạng miền Nam. Điểm lại những chặng đường cách mạng đầy cam go, thử thách quyết liệt trong những bước tiến triển của cách mạng miền Nam, chúng ta càng thấy sự nhận định, đánh giá, vạch ra hướng phát triển cách mạng miền Nam của đồng chí Lê Duẩn là hoàn toàn đúng đắn và vô cùng sáng tạo. Những cống hiến của đồng chí Lê Duẩn trong lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng và chiến tranh cách mạng miền Nam đã thể hiện cao độ tư tưởng dám đánh và quyết thắng đế quốc Mỹ xâm lược; thể hiện ý chí kiên cường, bất khuất của dân tộc ta trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.
28. Lêi chµo mõng §¹i héi XXVII §¶ng céng s¶n Liªn X«. - H. : Sù thËt, 1985. - 20tr. ; 27cm
ĐKCB: KCL.216
Đại hội XXVII ĐCS Liên Xô là 1 sự kiện lịch sử trọng đại trong đời sống chính trị của nhân dân Xô viết và của giai lời cấp công nhân, nhân dân lao động toàn thế giới. Đồng chí TBT Lê Duẩn đã sang dự và đọc chào mừng Đại hội. Điện văn, Lời chào mừng và điện mừng đã nêu bật ý nghĩa lịch sử trọng đại của Đại hội , của bản sửa đổi mới của Cương lĩnh ĐCS Liên Xô và Báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương ĐCS Liên Xô. Điện văn, Lời chào mừng và điện mừng còn khẳng định hoàn toàn ủng hộ đường lối đối nội, đối ngoại đúng đắn, sáng tạo của ĐCS Liên Xô; trình bày súc tích những nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam và nói lên tình cảm hữu nghị, lòng biết ơn sâu sắc của ĐCSVN đối với ĐCSLX vĩ đại.
        29. Ph¸t huy tiÒm n¨ng thÕ m¹nh cña ®Þa ph­ư­¬ng ®Ó x©y dùng Tæ quèc ViÖt Nam tư­­¬i ®Ñp / Lª DuÈn. - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2017. - 319tr. ; 22cm
               ĐKCB: KCL.234 - KCL.235
Cuốn sách tập hợp 14 bài viết và nói của TBT Lê Duẩn về kinh tế địa phương, về phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố thuộc các địa phương vùng, miền khá tiêu biểu, mang tính đại diện cho cả nước trong xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc, từ năm 1968 – 1983. Hầu hết các bài viết được tuyển chọn đều gắn với một giai đoạn lịch sử đặc biệt, miền nam đã hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc Việt Nam đã thống nhất, sự nghiệp xây dựng CNXH được triển khai trên quy mô cả nước theo đường lối của Đảng được hoạch định tại Đại hội IV(1976) và Đại hội V(1981)

        30. Nhí vÒ anh Ba "Ngän ®Ìn hai tr¨m nÕn" : TuyÓn mét sè bµi viÕt, truyÖn ký vµ th¬ vÒ Tæng BÝ thư­­ Lª DuÈn (1907-1986) / Vò D­ư­¬ng Thuý Ngµ s­ư­u tÇm vµ tuyÓn chän. - H. : V¨n häc, 2017. - 210tr. ; 21cm
               ĐKCB: KCL.236 - KCL.237
Sách tuyển tập 11 bài viết, truyện ký và 12 bài thơ của các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và nhà nước như chủ tịch nước Lê Đức Anh, thủ tướng Võ Văn Kiệt, nhà thơ Tố Hữu, Lưu Trong Lư, nhà báo Phan Quang…Tuy khác nhau về cách thể hiện, về thể loại văn học nhưng tất cả các bài viết, tác phẩm đều có một điểm chung là tình cảm trân trọng, yêu quý, biết ơn đối với công lao to lớn, trí tuệ mẫn tiệp, tầm nhìn xa rộng, tinh thần kiên định, tư duy sáng tạo và tấm lòng yêu nước, thương dân của TBT Lê Duẩn
        31. Bí thư xứ ủy Nam bộ, Bí thư Trung ương cục miền nam­ Lê Duẩn hoạt động tại Cà Mau / Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau. – T. Hồ Chí Minh. : Phương đông, 2012. - 343tr. ; 24cm
              ĐKCB: KCL.212
Nội dung cuốn sách chủ yếu được thực hiện trong những hồi ký sống động miêu tả “con người thật”, “sự việc thật”, phản ánh bản lĩnh, khí phách, tài năng, trí tuệ, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng và lòng trung thành vô hạn của Đồng chí Lê Duẩn đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.
Qua những trang hồi ký chân thật và xúc động của một số lãnh đạo lúc bấy giờ, những đồng chí cùng năm gai, nếm mật trên chiến trường đã cung cấp cho ta những bài học thực tiễn sống động của đồng chí Lê Duẩn trong việc trau dồi khí phách, bản lĩnh và ý chí sắt đá, quyết chiến thắng bọn thực dân, đế quốc xâm lược, nhằm thực hiện khát vọng sâu xa của dân tộc “không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Chúng ta thấy rõ “ngọn đèn hai trăm nến” trong tư duy chính trị và lý luận của đồng chí Lê Duẩn đã được phát sáng trên các lĩnh vực hoạt động năng động và sáng tạo để chỉ đạo cuộc kháng chiến oanh liệt trên chiến trường Nam bộ.

Tập tin đính kèm 

Tác giả bài viết: CTBD

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây