Thống kê lượt truy cập
 • Đang truy cập7
 • Hôm nay0
 • Tháng hiện tại4,192
 • Tổng lượt truy cập130,625
NHỮNG TRẬN KHÔNG CHIẾN TRÊN BẦU TRỜI VIỆT NAM (1965-1975) NHÌN TỪ HAI PHÍA

NHỮNG TRẬN KHÔNG CHIẾN TRÊN BẦU TRỜI VIỆT NAM (1965-1975) NHÌN TỪ HAI PHÍA

 •   21/12/2020 04:19:30 AM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Những trận không chiến trên bầu trời Việt Nam (1965 – 1975) nhìn từ hai phía / Nguyễn Sỹ Hưng, Nguyễn Nam Liên. – Tái bản có sửa chữa, bổ sung. – H. : Quân dội nhân dân, 2014. – 991tr. ; 24cm
VĂN HÓA QUÂN SỰ VIỆT NAM – VĂN HÓA GIỮ NƯỚC

VĂN HÓA QUÂN SỰ VIỆT NAM – VĂN HÓA GIỮ NƯỚC

 •   21/12/2020 04:16:51 AM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
Văn hóa quân sự Việt Nam – Văn hóa giữ nước / Dương Xuân Đống. – H. : Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2017. – 1020tr. ; 24cm
 
XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM CÁCH MẠNG TRONG THỜI KỲ MỚI

XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM CÁCH MẠNG TRONG THỜI KỲ MỚI

 •   17/12/2020 03:10:32 AM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng trong thời kỳ mới / Lê Minh Vụ, Nguyễn Bá Dương đồng chủ biên. – H. : Chính trị Quốc gia, 2011. – 251tr. ;21cm
43.000đ
Ký hiệu môn loại: 355.009597/ X126D
Số đăng ký cá biệt: KDL. 8186, 8187
 
BẢN LĨNH NGƯỜI LÍNH TRONG THỜI CHIẾN VÀ TRONG KINH DOANH

BẢN LĨNH NGƯỜI LÍNH TRONG THỜI CHIẾN VÀ TRONG KINH DOANH

 •   09/12/2020 09:54:38 PM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0
Bản lĩnh người lính trong thời chiến và trong kinh doanh. – H. : Lao động, 2013. – 444tr.; 27cm
325.000đ
Ký hiệu môn loại: 355.009597092/ B105L
Đăng ký cá biệt: KDL.10645
BÀI HỌC CỦA THẦY

BÀI HỌC CỦA THẦY

 •   05/11/2020 08:04:33 PM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0
Bài học của Thầy / Nhiều tác giả. – H. : Nxb. Hà Nội, 2013. – 181tr.; 21cm. – (Sống đẹp)
35.000đ
Ký hiệu môn loại: 158/B103H
Số đăng ký cá biệt: KDL.9971
 
GƯƠNG THẦY TRÒ

GƯƠNG THẦY TRÒ

 •   05/11/2020 07:59:07 PM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
Gương thầy trò / Hoàng Xuân Việt. – H. : Thanh niên, 2016. – 331tr. ; 21cm
86.000đ
Ký hiệu môn loại: 177/G561T
Số đăng ký cá biệt: KDL.13205
 
NHỮNG THẦY GIÁO NỔI TIẾNG TRONG LỊCH SỬ

NHỮNG THẦY GIÁO NỔI TIẾNG TRONG LỊCH SỬ

 •   05/11/2020 07:55:26 PM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0
Những thầy giáo nổi tiếng trong lịch sử / Nguyễn Ngọc Thạch biên soạn. – TP. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ, 2017. – 321tr. ; 23cm
ĐTTS ghi : Trung tâm Thông tin Văn hóa các Dân tộc
130.000đ
 
Đến với thơ Tố Hữu

Đến với thơ Tố Hữu

 •   01/10/2020 04:02:00 AM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
Ký hiệu môn loại:895.92209/Đ254V
Số đăng ký cá biệt: I.00346
Đến với thơ Tố Hữu/ Ngô Viết Dinh tuyển chọn, biên tập. – Hà Nội : Thanh niên, 2003. – 994tr. ; 19cm; 100.000
Thơ Tố Hữu

Thơ Tố Hữu

 •   01/10/2020 03:58:00 AM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Ký hiệu môn loại: 895.9221/TH460
Số đăng ký cá biệt: KDL.7040
TỐ HỮU
Thơ/ Tố Hữu. – H. : Văn học,2012. -177tr.; 20cm.- ( Văn học trong nhà trường); 30.000
CHUYỆN KỂ VỀ MỘT GIA ĐÌNH LIỆT SỸ

CHUYỆN KỂ VỀ MỘT GIA ĐÌNH LIỆT SỸ

 •   19/07/2020 09:43:00 PM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Chuyện kể về một gia đình liệt sĩ / Hoàng Liêm. – Hà Nội : Thanh Niên, 2009.– 235 tr. ; 21cm
Số ĐKCB: KDL.3726, 3727
Ký hiệu môn loại: 959.704/ CH527K
 

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890–19/5/2020)

 •   12/05/2020 10:58:00 PM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0
1/  3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và một số bài thi chung khảo/ Hồ Sơn, Dương Phong tuyển chọn và giới thiệu.- H.: Lao động, 2009. – 438tr.; 27cm

Tóm tắt: Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập noi theo. Trong 3 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị đã thổi một luồng sức sống mới, có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong hoạt động của các tổ chức Đảng và cả cộng đồng xã hội. Cuốn sách gồm có 6 phần, đề cập đến công tác tổ chức, thành quả của cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Những câu chuyện cảm động về Bác và cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ký hiệu môn loại: 335.4346/B100N

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/04/1907–07/04/2017)

 •   12/05/2020 10:56:00 PM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
1. Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng bí thư Lê Duẩn / Ban tư tưởng – Văn hóa Trung ương. –H. : K.Nxb, 2007. – 303tr. ; 21cmKHML: 3KV1/T103L; VĐC.0224
Cuốn sách gồm có 3 phần: các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền ký niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn; một số bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, các nhà nghiên cứu khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn và quốc tế về Tổng Bí thư Lê Duẩn; trích một số tác phẩm và bài phát biểu của Tổng Bí thư Lê Duẩn.
2. Lê Duẩn tiểu sử . – H. : Chính trị Quốc gia, 2007. – 550tr. ; 21cm
Nội dung cuốn sách thể hiện một cách có hệ thống và sinh động về thân thế, sự nghiệp cách mạng, cũng như những đóng góp to lớn của Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng và xây dựng đất nước trong hơn nửa thế kỷ hào hùng và oanh liệt.

DANH MỤC SÁCH THÁNG 3-2020

 •   12/05/2020 10:16:37 PM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0

DANH MỤC SÁCH THÁNG 11-2019

 •   12/05/2020 10:05:07 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0

DANH MỤC SÁCH THÁNG 10-2019

 •   12/05/2020 10:03:14 PM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0

DANH MỤC SÁCH THÁNG 9-2019

 •   12/05/2020 10:02:00 PM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0

DANH MỤC SÁCH THÁNG 7-2019

 •   12/05/2020 10:00:39 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0

DANH MỤC SÁCH THÁNG 8 - 2019

 •   12/05/2020 09:59:35 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
HỌC TẤM GƯƠNG LÀM VIỆC VÀ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

HỌC TẤM GƯƠNG LÀM VIỆC VÀ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

 •   11/05/2020 04:14:00 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
Học tập gương làm việc và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Lê Văn Yên. – Xuất bản lần thứ 2. – H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. – 191tr, ;21cm
41.000đ
Ký hiệu môn loại: 959.704092 / H419T

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây